Wanneer je een freelancer bent, begint alles (of bijna alles) met een afspraak. We delen ons advies met jou zodat je volgende meeting met een klant een vlot en succesvol gesprek wordt.

Voor de meeting: de belangrijkste punten

Stel specifieke doelen

Bepaal je doelen vooraf en pas hier je gesprek op aan. Het eerste afspraak benader je heel anders dan wanneer het gaat om een ondertekend contract afsluiten. 

Bepaal vooraf de onderhandelingsmarge voor je tarief

Het cruciale punt is de onderhandeling over je tarief! Natuurlijk is iedere situatie anders en kan er altijd worden onderhandeld. Aan de andere kant, is het aan jou om te bepalen of het voor een specifieke opdracht onderhandelbaar is of niet.

Als dat niet zo is, laat het dan zo, punt. Is het wel zo, binnen welke marges en onder welke voorwaarden? Het minimale tarief is de laatste parameter waar je mee akkoord gaat in het onderhandelen, en de klant moet altijd kunnen rechtvaardigen waarom deze een lagere prijs zou willen betalen.

Neem het projectvoorstel goed door

Zonder het echt uit je hoofd te leren, kun je de meest belangrijke punten van de specificaties of de instructie doornemen en uitleggen waarom deze goed bij jouw professionele achtergrond passen. 

Maak een portfolio met relevant werk voor het project

Ga niet al te diep in op je biografie! Leer in plaats daarvan om jezelf kort en bondig te introduceren afhankelijk van het project en de persoon die je voor je hebt. Doe hetzelfde voor het project van de klant. Als je het kunt samenvatten en toch de complexe aspecten kunt behandelen, toon je aan dat je kennis en ervaring hebt met het onderwerp.

Onderzoek de context van het project en de laatste innovaties

Ontdek het laatste nieuws en de concurrenten van jouw klant, maar ook, indien van toepassing, de technologische omgeving van het project en de laatste innovaties in de betreffende branche. Dit toont jouw interesse in het project aan net als je vermogen om altijd bovenop het laatste nieuws te zitten, ongeacht je eigen kennisgebied.

Tijdens de meeting

Laat de klant beginnen

Bij de introductie laat de klant eerst beginnen met het vertellen over diens functie, bedrijf, het doel van het project en de belangrijkste aandachtspunten. Deze introductie van de klant zal voor jou zeer waardevol zijn om een beeld te kunnen krijgen van de gesprekspartner die tegenover je zit. Dat zal je helpen je eigen verhaal en tekst hieraan aan te kunnen passen voor de rest van het gesprek. 

Luister

Ga voor een pro-actieve benadering, herken de sleutelwoorden die vaak terugkomen, en maak notities voor later 

Stel vragen over wat precies verwacht wordt

Door transparant te zijn in je communicatie kun je erachter komen wat de verwachtingen van de klant zijn. Denk daarbij aan de volgende vragen:  

  • Over het waarom: welk probleem moet met dit project worden opgelost? Hebben de concurrenten soortgelijke projecten?
  • Over de voortgang van het project: hoeveel mensen zullen erbij betrokken zijn? Wat is de voorziene duur ervan?
  • Over de resultaten: wanneer zullen deze worden vastgesteld? Hoe zal het succes van het project worden gemeet?

Na de meeting

Stuur na de meeting een overzicht van wat afgesproken is, en stuur gerust follow-up mails indien nodig. 

Zodra het project begint is het ook belangrijk om duidelijke updates te sturen met concreet informatie over de stand van zaken. Hierdoor hou je de klant goed op de hoogte van de voortgang van het project en kan je de vooraf gestelde verwachtingen goed managen. 

Tot slot

Een positieve eerste indruk maken is als freelancer erg belangrijk. Daarom is een goede voorbereiding essentieel voor een vlot en succesvol verloop van je eerste meeting. Als je tijdens de meeting goed luistert, duidelijke afspraken maakt en de juiste vragen stelt zal niets een fijne samenwerking in de weg staan.